• Sağlam Altyapılar İçin!

İçmesuyu Boruları

Yüksek Yoğunluklu Polietilen HDPE içme suyu boruları 1960'lardan beri gittikçe artan bir oranla kullanılmaktadır. Japonya’daki Kobe Depremi ve ülkemizdeki 17 Ağustos depreminden sonra içmesuyu şebekelerinde kullanılan diğer bütün boru çeşitlerinde büyük hasar meydana gelirken Polietilen boru şebekelerinde hasar oluşmaması nedeniyle dünyada ve ülkemizde yeni ve yenilenen bütün içme suyu şebekelerinde Polietilen Borular kullanılmaya başlanmıştır. HDPE 100 Polietilen Borular, ISO 4427, TS 418-2 "Plastik Boru Sistemleri- İçme ve Kullanma Suyu için- Polietilen (PE) Bölüm 2: Borular" Standardına göre üretilmektedir.